Om huset

Som bostadsrättsinnehavare i Brf Båtsmannen mindre nr 9 är man delägare i denna fina fastighet, som uppfördes 1914-1918. Bilden är från stadsbyggnadskontorets arkiv och visar fasadritningen från 1913 av Helge Widlund. Huvudarkitekt var Sam Kjellberg. I huset finns i dag 21 lägenheter.

Fastigheten är grönmärkt av Stockholms stadsmuseum, vilket betyder att den har ett högt kulturhistoriskt värde. Därför är vi försiktiga med renoveringar och andra ingrepp. Läs mer om klassificeringen här!

Det har skrivits en C-uppsats i ämnet bebyggelsehistoria med byggnadsvård där vårt hus är en av fallstudierna. Uppsatsen handlar om varsamma och ovarsamma renoveringar och du kan läsa den här!


Trapphuset, där originalmålningen återskapats.


Gården på våren.

Annonser